24 دی 98

سهم گروه های کالایی در سوپر مارکت ها

با توجه به تغییرات اساسی سبک خرید مصرف کنندگان طی چند سال اخیرکه یکی از دلایل افزایش قیمت هاست، سهم گروه های کالایی در سوپر مارکت ها نیز تغییرات زیادی داشته است. هر چند هنوز بخش زیادی از خرید خانوار ها از خرده فروشیهای کوچک و محلی (سوپر مارکتها، بقالی ها، دکه ها و ...) تامین می شود، ولی افزایش قیمتها باعث رشد سهم فروشگاههای زنجیره ای، مخصوصا فروشگاه های زنجیره ای تخفیف محور شده است. 

در حال حاضر مصرف کنندگان در سوپر مارکتها به دنبال کالاهایی هستند که چند ویژگی دارد.

1- تاریخ مصرف کوتاه دارند. مانند لبنیات

2- در همان لحظه به آن کالا نیاز دارند. مانند نوشیدنیها و تنقلات

3- مایحتاج روزانه خانوار را تامین می کند. مانند شیر یا کیک 

4- کالاهایی که فروش آنها در زنجیره ای ها امکان پذیر نیست. مانند دخانیات یاکالاهای قاچاق!

و ....

روند بازار نشان می دهد که در بازار کالا های تند گردش (تند مصرف) به دلایل مختلف، خرده فروشیهای کوچک (سوپر مارکتها) بخش زیادی از سهم خود را به فروشگاههای زنجیره ای واگذار می کنند. بر این اساس نه تنها تعداد سوپر مارکتها کمتر خواهد شد، بلکه تنوع کالایی سوپر مارکت ها نیز تغییر خواهد کرد. 

ضمیمه