23 دی 98

سهم شرکت های پخش در سوپر مارکت های تهران

بیش از 1200 شرکت پخش در توزیع کالا به سوپر مارکتهای تهران فعالیت می کنند. این ها به غیر از عمده فروشان و بنک داران بسیار زیادی هستند که در برخی از گروه های کالایی سهم بالایی دارند.

حدود 30 شرکت پخش سهم بیش از 70 درصدی از این بازار را به خود اختصاص داده اند. با توجه به ماهیت فعالیت سوپر مارکتها، شرکت های پخش لبنی، نوشیدنیها، تنقلات، شیرینی و شکلات و .... بیشترین سهم را دارند.

سوال مهم این است که این تعداد زیاد توزیع کننده نشان از رقابت بالا در این بازار است یا بهینه نبودن سیستم توزیع؟

 

ضمیمه