نوشیدنیها


گروه های کالایی نوشیدنیها

گروه محصول تعداد برند تعداد SKU
نوشيدني بدون گاز 84 819
نوشيدني بدون گاز 72 648
آب معدني 57 120
نوشيدني انرژي زا 40 166
شربت 18 117

توضیحات

نوشیدنیها دومین دسته بندی پرفروش در سوپر مارکت ها هستند.

نوشینیهای بدون گاز، نوشیدنی گاز دار، آب بسته بندی و نوشیدنیهای انرژی زا چهار گروه کالایی اصلی این دسته هستند.

تنوع برند و کالا در این دسته بسیار زیاد است. به طوری که بیش از 200 برند و 2000 کالا در سوپر مارکت ها شناسایی شده اند.

سن ایچ در دسته بندی نوشیدنیها لیدر بازار است. برند های کوکاکولا، ایستک، سان استار، رانی و ... در رتبه های بعدی قرار دارند.

ضمیمه