سلولزی


گروه های کالایی سلولزی

گروه محصول تعداد برند تعداد SKU
دستمال کاغذي 51 392
پوشک 20 150
نوار بهداشتي 11 103
دستمال مرطوب 11 34
گوش پاک کن 8 16
پنبه 5 17

توضیحات

ضمیمه