غلات


گروه های کالایی غلات

گروه محصول تعداد برند تعداد SKU
غلات خام 44 145
برنج 42 68
رشته ها 33 63
آرد ها 28 83
غلات فرآوري شده 26 35
ماکاروني و لازانيا 15 251
نان 15 155

توضیحات

غلات شامل انواع نان، ماکارونی، برنج، غلات خام (گندم، جو و ...)، آرد ها، غلات فراوری شده (جو پرک و ...) می باشد.

غلات سهم حدود 3 درصدی از بازار سوپر مارکتها دارد.

برند های سنان، نان آوران، تک، مانا، زر و ... برند های اصلی این دسته هستند.

غلات، علی الخصوص گروه های نان و ماکارونی نسبت به سایر دسته ها از تنوع برند کمتری برخورداد است. این موضوع نشان می دهد برند های قدرتمندی که نقش لیدر بازار را دارند در این گروه ها حضور دارند.

ضمیمه