غذای آماده غیر منجمد


گروه های کالایی غذای آماده غیر منجمد

گروه محصول تعداد برند تعداد SKU
کنسرو گوشتي 76 236
کنسرو غير گوشتي 51 258
کمپوت 38 146
فراورده هاي کنجد و بادام زميني 34 156
غذاي آماده سرد 21 141
سبزيجات تازه 19 52
غذاي نيمه آماده خشک 18 140
غذاي آماده 8 27
غذاي سرخ شده 7 25
شيره 7 10

توضیحات

ضمیمه