سهم گروه های کالایی در سوپر مارکت ها


سهم تک تک گروه های کالایی

چند سالی است تغییرات اساسی در سطوح درآمدی خانوار ها و با حضور و رشد روز افزون فروشگاه های زنجیره ای تخفیف محور، سبک خرید خانوار های ایرانی دچار تغییرات زیادی شده است. این تغییرات تاثیر بسیار زیادی روی میزان فروش و تنوع کالاها در سوپر مارکتها گذاشته است. در حال حاضر سهم سوپر مارکتها از کالا های بسیار تند مصرف مثل لبنیات ، تنقلات و ... بیشتر از فروشگا ههای زنجیره ای است. در مقابل، سهم فروشگا های زنجیره ای از کالاهای اساسی، شوینده ها و ... رشد زیادی داشته و گوی سبقت را در این بخش از سوپر مارکتها ربوده اند. در این گزارش به سهم انواع گروه های کالایی در سوپر مارکت ها می پردازیم. با واژه کالای تند مصرف یا تند گردش آشنا هستیم. با تحولاتی که در صنعت خرده فروشی ایران در حال رخ دادن است، باید کالا ها را در این صنعت به دو بخش اصلی تقسیم کنیم. زیرا هر کدام از بازیگران اصلی این صنعت در بخش عاملین فروش، سهم بخشی از فروش گروه های کالایی را در اختیار دارند. کالاهای اساسی با تاریخ مصرف بیش از سه ماه: ویژگیها کالاهای بسیار تند مصرف با تاریخ مصرف کمتر از سه ماه : ویژگی ها 1. تاریخ مصرف کوتاه مدت 2. تصمیم خرید در کوتاه مدت 3- مصرف بدون برنامه قبلی همان طور که در نمودار مشهود است، بیش از 70 درصد از کل به کالاهای گروه دوم اختصاص دارد

ضمائم